וינו

חוצות היוצר, ירושלים
מספר טלפון: 02-6230084
map