פיצה לצ'ה

פז, אזור העמקים
מספר טלפון: 1-800-302021
map