נו ניים no name

ספרייה ציבורית,
מספר טלפון: 054-7219192
map