Yoshamito sushi

האורן 3, נורדיה
מספר טלפון: 077-5055052
map