בית קפה תאג'

מכללה טכנולוגית,
מספר טלפון: 052-4207877
map