פיצה רחלי טעם של עוד

חורשת הבנים, עזריקם
מספר טלפון: 054-7457592
map