עלית קפה

יצחק רגר, באר שבע
מספר טלפון: 054-3228251
map