סטקיית ביטון חיים

שוק עירוני, אשקלון
מספר טלפון: 08-6727405
map