ika chocolate

יד חרוצים 11, תל אביב יפו
מספר טלפון: 03-6880440
איקה בחרה בדרך השוקולד לפני שנים, במהלך טיול באוסטרליה, ויצאה אליה, כמעט בעיניים עצומות. אהבת השוקולד הובילה אותה למקסיקו, לחפש את סודות תרבות השוקולד, ומשם לצרפת ולבלגיה, ללמוד את רזי השוקולד מגדולי המומחים בבירת השוקולד העולמית: Guy Savoy (מסעדת 3 כוכבי
map