jajo vino

שבזי 44, תל אביב יפו
מספר טלפון: 03-5100620
map