סטקיית עליאן

דרך בית חנינא, ירושלים
מספר טלפון: 052-5595107
map