קפריציוסה

השבעה 440, צפת
מספר טלפון: 052-5137293
map