שווראמה כחלון

יוסף סמלו, נתיבות
מספר טלפון: 052-4831110
map