סקול קפה

יפה נוף, קרני שומרון
מספר טלפון: 09-7941039
map