היכלי ישראל מסס מלכה

קרית מנחם, נתיבות
מספר טלפון: 08-9934108
map