כפריית ענבר

, נווה אטי"ב
מספר טלפון: 04-6984345
map