פרדיסו

שכונת פארק תעשיות ומדע, עומר
מספר טלפון: 054-4730643
map