סטקיית עמרם

מרכז אורן, באר שבע
מספר טלפון: 08-6493929
map