גרליץ מן

מלכי ישראל 24, ירושלים
מספר טלפון: 02-5371159
map