גריל שאיב

, באקה אל ע'רביה
מספר טלפון: 04-6281437
map