הרעב

יוסף סמלו, נתיבות
מספר טלפון: 08-9941530
map