Doba

האומנות 20, נתניה
מספר טלפון: 09-8651225
דובה היא תערובת תבליני ציידים סודית ועתיקת יומין, שמקורה בעיירת דובה הפסטורלית שבהונגריה. המתכון הסודי מועבר מדור לדור ומורכב מ-9 סוגי צמ
map