רוברג

הארזים 82, לבנים
מספר טלפון: 04-6715656
map