פיצה ירושלים 2

הכיסופים 801, ירושלים
מספר טלפון: 02-5863004
map