פיצה דון ליטוריו

א.ד. גורדון 3, נתניה
מספר טלפון: 09-7677727
map